Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 08 czerwca 2024 r. Nowy Sącz

Smaller Default Larger
W dniu dzisiejszym 04.03.2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP w Dąbrowie Górniczej. Otwarcie uczestników dokonał Prezes SHDK RP Julian Aleksander Michaś . Na spotkaniu omawiano między innymi sprawy bieżące. Wręczono również wyróżnienia i odznaczenia ,,Honorowy Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Obrady były bardzo burzliwe, ale konstruktywne. Następnie spotkanie Rady Głównej przewidywane na 03 czerwca 2023 r. w Gdyni.
Za HDK Julian