Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 08 czerwca 2024 r. Nowy Sącz

Smaller Default Larger

 

   W dniu 19.08.2023 miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634,58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na którego terenie odbywa się doroczna zbiórka.

   Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

   Prezes Klubu- Jacek Stochmal – podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom. Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

   Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finansową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie  oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

   Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowej.

Tekst: Ewa Hadam

Zdjęcia:  Zbigniew Lubecki